Fraze zbog kojih drugi ljudi misle da smo nesigurni

Činjenica jeste da ne bi trebalo da se osvrćemo mnogo na to kako nas ljudi percipiraju u životu, ali postoji mnogo situacija gde je to veoma važno. Na primer na poslu, ili kada pokušavamo da dobijemo nešto što nam je potrebno. Tu je veoma važno kako nas percipiraju drugi ljudi, ne zbog samog mišljenja o nama – jer to je manje važno, već iz praktičnog razloga da se ljudi prema osobama o kojima nemaju visoko mišljenje tako i ponašaju. To je normalna prirodna stvar, koja se može uprostiti rečenicom: „Ako ne poštuješ sebe neće te poštovati ni drugi“. Zato evo nekoliko fraza koje ako promenite možete promeniti i percepciju sebe, naravno u vašu korist.

„Samo“

Naizgled bezazlena reč, ali ako pogledamo malo bolje, rečenice: „To je samo 5 minuta posla.“ „To je samo jedan sastanak.“ „Ja to SAMO tako kažem...“ „Hoću da te pitam SAMO još ovo...“  - sve jasno govore da kao premisu u glavi imamo da će neko pomisliti da njemu ili njoj traćimo vreme. Umesto ovoga možemo paziti na to da svoje želje i potrebe izražavamo što direktnije, bez te male reči koja govori mnogo.

„Izvini/te“

Izvinjenje je sastavni deo kulturnog ophođenja prema ljudima, ali kada se koristi previše često, može da ukazuje na to da se stalno osećamo krivim zbog nečega. I ovde je rešenje da se lične potrebe izraze direktno i bez uvijanja. Na primer, umesto: „Izvini, imaš li minut...?“ kažemo „Imaš li minut za mene...?“

„Nisam sigurna/na da li je to moguće, ali...“

Ova rečenička konstrukcija komunicira da je sagovornik kome se obraćamo, toliko važan i njegovo/njeno vreme je toliko vredno, da moramo da molimo i unapred pokazujemo pokornost. Umesto ovoga: „Nisam siguran/na da li je to moguće, ali da li bi mi pomogao?“ kažite „Imaš li vremena da mi pomogneš“ ili „Jel hoćeš da mi pomogneš?“

Varijacija na ovu temu je i „Ne bih da ti smetam, ali...“ – ovo potpuno izbegnite i priđite ljudima sa pretpostavkom da im ne smetate dok vam oni to sami ne kažu.

„Nadam se da je ok.“

Ako želite poštovanje prvo ga morate pokazati prema sebi, pa onda prema drugima. Umesto „Nadam se da je ok.“ Zahvalite se unapred na razumevanju ili pomoći.

156,289people like this

3,940people like this

Uspešno ste se registrovali

Prijava

Registracija

Registracija