Kako biti profesionalan

Gde god da radite i koji god posao da je u pitanju, osim što se od vas očekuje da svoj posao obavljate kako treba, očekuje se i da umete da se vladate na određeni način. Ponekad granica između profesionalnog i uobičajenog ponašanja nije toliko jasna, pogotovo ako vaš posao podrazumeva mnogo komunikacije sa ljudima. Ipak, postoje neke smernice profesionalizma koje važe za sve bez obzira na to kakva vrsta posla ili kolektiva je u pitanju.

Osnovna stvar je biti odgovoran za posao koji obavljate, kao i za odrađeni posao. Profesionalnost se ogleda i u tome da nikada ne odrađujete posao samo da biste ga odradili – razmišljajte o „široj slici“ i gledajte da doprinesete najbolje što možete u datom trenutku. To podrazumeva i da razmišljate timski. Imajte na umu i sopstvene i tuđe ciljeve i pokušajte da radite na njima tako da svi budu zadovoljni i da posao bude obavljen kako treba.

Iskrenost i etičnost su takođe osobine veoma profesionalnih ljudi. Komunikacija je lakša kada se njoj pristupi otvoreno, a problemi se brže rešavaju ukoliko su svi iskreni po pitanju svojih mogućnosti. Pristupanje problemima na konstruktivan način će takođe veoma pomoći i vama i timu, a to ćete postići tako što nećete samo ukazivati na probleme već se njima i aktivno baviti.

Poslednja stavka koja je veoma bitna u profesionalnom ponašanju je da budete pouzdani. Kada kažete da ćete nešto uraditi, to i uradite. Kada kažete da ćete biti negde u određeno vreme, budite. Poštujte svoju reč i tako će vas i drugi poštovati i smatrati profesionalnom osobom.

156,289people like this

3,940people like this

Uspešno ste se registrovali

Prijava

Registracija

Registracija