Koliko je emocionalna inteligencija važna na poslu?

Često mislimo da je za uspeh na poslu neophodan visok nivo intelgencije i nije teško prokljuviti zašto je to tako. Kada je neko vidno inteligentan, često mu pripisujemo i druge pozitivne osobine – da je snalažljiv, sposoban i da ume da reaguje. Međutim, navedene osobine zapravo nemaju nikakve veze sa koeficijentom inteligencije; one se pre mogu dovesti u vezu sa jednom drugom vrstom inteligencije – emocionalnom.

Naučnici su se podrobno bavili ovom temom i došli su do zaključka da klasična inteligencija (IQ) uistinu nije nikakav garant za uspeh sama po sebi. Istraživanja su pokazala da je emotivna inteligencija podjednako važna. A šta to tačno znači?

Naime, emocionalna inteligencija se sastoji od nekoliko sposobnosti, a to su: samokontrola, samomotivacija, samosvesnost, empatija i socijalne veštine. Svih pet je podjednako neophodno razviti kako biste bili samoaktualizovana osoba. Za poslovni život se, doduše, poslednje dve nameću kao najvažnije. Zašto?

U radu sa ljudima možete naići na zaista raznovrsne situacije. Da biste bili u stanju da se svakom nosite na odgovarajući način, pre svega treba imati razumevanja za druge ljude. Tu nam empatija mnogo pomaže – mogućnost sagledavanja stvari iz tuđe perspektive. Kada ste u stanju da pažljivo saslušate osobu prekoputa sebe, šanse da se pojave nesporazumi, a samim tim i problemi, su mnogo manje. Isto tako, razumevanje koja se javlja empatijom svakako pomaže bilo kojoj grupi ljudi da uspešnije sarađuju.

Socijalne veštine podrazumevaju da, pre svega, “umete sa ljudima” što može značiti da umete da rešavate potancijalne konflikte na diplomatski način, a takođe podrazumeva da umete da pružite podršku.

Uzimajući sve ovo u obzir, može se reći da je emocionalna inteligencija ključan faktor u poslovnom svetu i da može podosta doprineti celokupnom uspehu na poslovnom planu.

146,562people like this

5,730people like this

Uspešno ste se registrovali

Prijava

Registracija

Registracija