Koliko je igra značajna za vašu decu?

Emotivno vezivanje

Od svojih prvih dana deca se igraju, najpre sa majkom, upoznaju se sa glasom, osmehom, dodirom što doprinosi razvoju čvrste emotivne vezanosti. Kako deca odrastaju njihova mašta se razvija, dolaze u kontakt sa igračkama i uvek se izdvoji neka koja im je posebno zanimljiva i draga. Kroz igru sa detetom uspostavljate komunikaciju, zbližavate se, gradite poverenje i upoznajete se. Takođe na primeru igračaka možete deci pojasniti neke situacije, šta je dobro i šta ne sme da radi, razvijate njegov odnos prema stvarima, učite ga da igračke treba čuvati, deliti sa drugima itd. Dete će steći sigurnost i kroz sve emotivno obojene situacije u igri učiti o sebi i svojoj socijalnoj sredini.

Velika otkrića

Dete uči kroz igru, uživa u otkrićima i istraživanju sveta koji ga okružuje. Tokom odrastanja, dečije radnje postaju osmišljenije, a igra složenija. Njihova znatiželja i interesi postaju sve širi što utiče i na složenost igre. Čitanje slikovnica, pevanje pesmica ili brojalica podstiče govorni razvoj u ranom periodu i proširuju detetov rečnik. Kasnije, u igri dete postaje iskusnije u komunikaciji i razvija socijalne i druge veštine. Igra omogućava detetu da rano razvija pamćenje, posmatranje i produžavanje koncentracije i usmeravanje pažnje. Ovo mogu biti najrazličitije igre od slaganja kockica do učenja pesmica ili oblačenja lutki. Svaka igra zahteva od deteta određeni intelektualni napor. Igra je savršen način na koji dete može istraživati i razvijati maštu i kreativnost. To se posebno odnosi na aktivnosti poput  crtanja, slikanja, igre plastelinom i drugim materijalima koji detetu pružaju mogućnost stvaralačkog izražavanja. Dete uči mnogo brže ako se pritom zabavlja.

 

 Fizička aktivnost

Fizička aktivnost je neizostavan element igre. Dete tokom odrastanja igrom razvija pokrete, od neusmerenih, nepreciznih i neodređenih ka organizovanim i preciznim. Takođe ispituje svoje mogućnosti kroz igru. Za decu je važno da budu aktivna, trče, skaču, preskaču ili se penju na drvo na primer. Naravno treba voditi računa da dečije aktivnosti ne budu opasne kako se dete ne bi povredilo, zato ih morate imati stalno na oku. Aktivna deca lakše će zaspati noću, trošiće energiju u prirodi, ukoliko su u pitanju neki sportovi razvijaće timski duh, družiti se i takođe imaće potrebu za unošenjem zdravije hrane i češćim obrocima, što je za decu izuzetno važno.

156,289people like this

3,940people like this

Uspešno ste se registrovali

Prijava

Registracija

Registracija