Uvek je vreme za reciklažu

U vreme najveće ekonomske krize, kada su se klasične industrije našle u finansijskim problemima, reciklaža je zaživela kao grana industrije koja je doprinela razvoju opština u kojima posluje, a u velikoj meri je orjentisana ka izvozu sirovina. Pre svega, usled smanjenja zagađenja, reciklaža utiče na poboljšanje ukupnog kvaliteta života i zdravlja stanovništva, a značajna je i zbog očuvanja resursa, uštede energije.

U Srbij se reciklira samo 15% ukupnog otpada. Kako bismo pomogli sebi i okolini i unapredili kvalitet života potrebno je da znamo kako da razvrstavamo otpad.

Papir

Osim novina, odvajaju se i kartonska ambalaža, koverte i papir za pisanje, blokovi, papirići od računa… Papir se odlaže u plavi kontejner koji se nalazi u većini kvartova. Pažnja! Nije dozvoljeno bacanje higijenskih papira, onih koji su bili u neposrednom kontaktu s hranom ili hemikalijama, a za tetrapake proverite da li je na kontejneru naznačeno posebnom nalepnicom da je odlaganje tetrapaka dozvoljeno.

Staklo

Pre odlaganja u zeleni kontejner, treba skinuti metalne i plastične čepove i po mogućnosti proprati bocu. Nalepnice na ambalaži mogu ostati.

Metal

Aluminijski otpad, limenke, konzerve, aluminijska folija… Sve se može reciklirati, no potrebno je ambalažu oprati i ukloniti naljepnice s nje. Metalni otpad se odnosi u reciklažna dvorišta, a veće količine mogu se i prodati.

Biootpad

Ostaci hrane, sve što je izraslo iz zemlje ili pod zemljom, može postati vrijedan kompost. Ako ne treba vama ni nikome koga znate, možete i njega odneti u reciklažno dvorište u smeđe kontejnere. U domu ovaj otpad odvajajte u posebnoj kanti koju dobro zatvorite i držite po mogućnosti na balkonu ili dvorištu.

Ostalo

Kategorija ostalo je prilično široka. Odnosi se na građevinski otpad, baterije i akumulatore, mobilne telefone, medicinski otpad… Ove kategorije čine manju količinu otpada u domaćinstvu i upravo zbog toga ne bi trebao biti problem propisno ih zbrinuti.

Odvajanje ili selekcija otpada je prvi korak u reciklaži i u tome može da pomogne svako od nas. Potražite specijalne kontejnere za reciklažu u svojoj blizini i onda ih redovno punite odgovarajućim otpadom za reciklažu. Ako takvih kontejnera nema, pomoćiće ako plastične flaše, ili aluminijumske limenke ili stari papir spakujete posebno u jednu kesu pre nego kućni otpad bacite u smeće. Tako će se kese manje uprljati, a radnici iz komunalnog udruženja će ih lakše videti na deponiji i odvojiti za reciklažu.

146,562people like this

5,730people like this

Uspešno ste se registrovali

Prijava

Registracija

Registracija