Kako na nas utiče čitanje? (1. deo)

Kako na nas utiče čitanje? (1. deo)

Jedna od radnji o kojoj nikada aktivno ne razmišljamo a koju svakodnevno činimo jeste – čitanje! Ta pomalo zaboravljena aktivnost kojoj ne pridajemo mnogo pažnje zapravo čini veliki deo naših života. Od sadržaja koji konzumiramo na internetu, preko vesti i informativnih članaka, do svega što čitamo na poslu (koji god posao da obavljamo), čitanje stvarno jeste bitan deo svačijeg dana.

Međutim, za onaj najlepši razlog za čitanje – književnost, često imamo najmanje vremena. Sam izbor literature koju čitate je za našu glavnu temu (buđenje mašte) odista najmanje važan, ono što želimo da prenesemo jesu pozitivni efekti čitanja na vaš um.

Pre svega, čitanje proširuje i/ili produbljuje znanje – u zavisnosti od toga da li čitamo mnogo o jednoj temi ili mnoštvo knjiga o različitim temama, upijamo informacije koje na drugačiji način ne bismo saznali.

Čitanje takođe povećava fond reči. Činjenica je da deca najviše upijaju nove informacije, međutim, obrazovanje je proces koji se odvija čitavog života, a rečnik kojim raspolažemo u našoj svakodnevnoj komunikaciji je u direktnoj vezi sa tim koliko reči nam je uopšte na pameti. To znači da izloženost mnoštvu reči putem čitanja zaista poboljšava i našu sposobnost da se bolje izražavamo.

U vezi sa tim, indirektno razvija i komunikacione sposobnosti – lakše, preciznije i veštije prenosimo svoje misli i ideje a to zauzvrat poboljšava i međuljudske odnose koje gradimo.