Šta je socijalna inteligencija?

Da li ste već istraživali razne podele inteligencije? Prema različitim teorijama, postoji makar 7 vrsta inteligencije i svaka je definisana tako da se odnosi na jedan ili više aspekata ljudskih sposobnosti. Jedna od njih je i socijalna inteligencija za koju se pokazalo da je ljudi sve više gube tj. sve manje razvijaju, što je u direktnoj korelaciji sa provođenjem mnogo vremena u virtuelnom svetu.

Naravno, i u virtuelnom svetu postoje razni vidovi komunikacije, ali nam je ona, kao vrsti, i dalje veoma neprirodna te je naš mozak ne registruje kao krucijalnu za razvitak socijalnih sposobnosti.

Šta je zapravo socijalna inteligencija? To je sposobnost da ljudi razumeju jedni druge i da adekvatno reaguju u određenim interpersonalnim odnosima. Socijalna inteligencija se može shvatiti čak i kao jedan vid lepog ponašanja.

Navešćemo nekoliko znakova koji ukazuju na visoko razvijenu socijalnu inteligenciju, tako da možete da se prepoznate ili da prepoznate ove veštine kod nekoga vama bliskog:

  1. Socijalno inteligentne osobe nikada neće izražavati jake emocije u običnom razgovoru koja god da je tema u pitanju – one nikada ne očekuju potvrdu ili divljenje od drugih ljudi.
  2. U razgovoru sa njima nikada neće čuti rečenice koje počinju sa „ti si“. Umesto toga, one svoje misli formiraju tako da fokus uvek stave na sebe te koriste izraze poput „čini mi se“, „ja osećam“ i sl.
  3. Tokom interakcije, socijalno inteligentne osobe uvek pružaju maksimalnu pažnju svom sagovorniku i to se primećuje i po verbalnim i neverbalnim znakovima. Uvek osećate da vas je osoba čula i razumela.

Koliko od ovih znakova ste prepoznali kod sebe? Ako ste se pronašli u sva tri, definitivno imate razvijene ove veštine, a ako niste – uvek možete na njima da radite.

146,562people like this

5,730people like this

Uspešno ste se registrovali

Prijava

Registracija

Registracija